Nejnižší cena spárovky Hevea v ČR, od 33.900 Kč / m3. Stálá skladová zásoba přes 100 m3, pravidelné závozy po celé ČR a na Slovensko.

Angelim Amargoso dřevěné terasy

Angelim Amargoso, exotický materiál pro Vaši novou terasu!

V úvodu si řekneme základní informace o dřevině Angelim Amargoso. Její botanický název zní Vatairea spp. (Vatairea guianensis) a je to tvrdá jihoamerická dřevina s přirozenou odolností proti povětrnosti. Tato exotická dřevina pocházející z jižní Ameriky, konkrétně z Brazílie, se vyznačuje dobrou stabilitou. Barva této dřeviny je zpočátku zlatavě světlá až červená s různými odstíny pruhování, během několika dní až týdnů na slunci mění dřevo barvu do tmavě hnědo-červené. Zlaté zbarvení čerstvě po nařezání, časem tmavne. Textura dřeviny je od radiální po nepravidelnou strukturu. Dřevina Angelim Amargoso vlivem UV záření a klimatu zvětrává a také mění barvu do šedého odstínu. Vlivem působení vlhkosti či spadových nečistot může dřevo černat a měnit barvu do tmavého odstínu. Doba zvětrávání dřeva je závislá na způsobu ošetřování, lokalitě podnebí, vystavení jednotlivých kusů dešti a dalším povětrnostním vlivům.

Toto tropické dřevo je ceněno pro svou mimořádnou tvrdost, trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, ale i škůdcům a plísním. Díky těmto vlastnostem je ideální volbou pro venkovní konstrukce, jako jsou terasy, pergoly, ploty a další zahradní prvky.

Jaké látky obsahuje Angelim Amargoso? Přírodní barvivo se může zpočátku po určitou dobu vyplavovat ze dřeva například vlivem deště ve formě tmavé tekutiny. Vyplavování barviva se projevuje u této dřeviny ve velmi malé míře, nicméně zamezte kontaktu s omítkami, cihlami a dalšími krytinami či místy, které by mohli být obarveny. Odvod dešťové vody zajistěte trubkovým systémem nebo kanalizací. Pro montáž používejte pouze pevnostní ocelové nerezové vruty. Zamezte kontaktu dřeva s železnými předměty, které vytváří na dřevě modro černé skvrny, stejně tak látek a předmětů způsobující korozi.

Jaké jsou vlastnosti Angelim Amargoso? Střední stupeň sesychání, střední až mírný stupeň zakřivení, dobrá stabilita. U dřeviny Angelim amargoso je možné pozorovat shodně jako například u dubu vzpřímení dřevných vláken na povrchu po prvním kontaktu s vlhkostí, rosou nebo deštěm. Po dokončení montáže terasy se proto doporučuje přebrousit povrch dřeva elektrickou bruskou pro dosažení hladkého povrchu. Nutnost předvrtávání děr pro vruty pro zamezení rozštípnutí a tvorby prasklin. Dřevo, které je vystaveno venkovním klimatickým vlivům mění svůj objem, sesychá se, nebo narůstá dle změn klimatu. U jednotlivých prkan může docházet k drobným rozdílům v šíři, vlivem rozdílného rozpínání dřeva během vyrovnávání vlhkosti mezi radiálním a tangenciálním růstem dřeva. Ve dřevě se mohou vyskytovat trhliny, průhyb, korýtkování, kroutivost, praskliny a trhliny zejména na koncích prken vlivem sesychání, měnící se v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu či změn klimatických podmínek, drobné otvory po dřevokazném hmyzu. Pokud budete chtít obnovit původní barvu dřeva, použijt odšeďovač - dle návodu. Poté ošetřete vhodným ochraným olejovým nátěrem.

Jaké jsou přirozené znaky dřeviny Angelim Amargoso? Suky a očka, zdravé či částečně srostlé, praskliny kolem suků, dřeňové záběhy, pryskyřičné kanálky, mramorování a další přirozené znaky jsou nedílnou součástí dřeva. Přestože zejména tropické dřeviny mívají obvykle nízký počet suků, jejich počet a výskyt výše uvedených znaků je povolen.

Jak skladovat Angelim Amargoso? Během skladování dřeva před a v průběhu montáže dbejte, aby dřevo nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu a dalším vnějším vlivům. Bylo dobře zakryto nebo nejlépe uskladněno v zastřešených nevytápěných prostorách, s hodnotami relativní vlhkostí vzduchu shodnými s
venkovní vlhkostí. Přitom bylo zajištěno dostatečné proložení dřeva proklady, umožňující ventilaci vzduchu a zamezení tvorby plísní. Při nedodržení těchto doporučení může docházet při skladování ke kroucení, deformaci nebo jiným změnám dřeva.

Jak pečovat o Angelim Amargoso? Terasu pravidelně čistěte od nanesených nečistot, zeminy, usazenin a pylů. Zamezíte tím prostupování nečistot makropóry do dřeva. Pod předměty jako jsou například stojany slunečníků, květináče, misky, rohožky, pod kterými se usazuje voda a vlhkost, nedochází k možnosti rychlého a přirozeného vysychání dřeva. Pod těmito předměty může docházet k tvorbě skvrn od dlouhodobé vlhkosti a nečistot. Proto tyto předměty stojící na terase čas od času přenášejte nebo zajistěte, aby pod nimi docházelo k přirozenému vysychání a ventilaci vzduchu. Zamezíte tím tvorbě tmavých skvrn na dřevě.

Jaká je životnost dřeviny Angelim Amargoso? S životností přesahující 25 let při použití ve venkovních podmínkách je Angelim Amargoso jedním z nejtrvanlivějších materiálů pro venkovní terasy. Jeho hustá struktura a vysoký obsah přírodních olejů přispívají k jeho odolnosti vůči mechanickému opotřebení a povětrnostním vlivům.

Zaujala vás exotická dřevina Angelim Amargoso? Na našem e-shopu ji nabízíme ve 2 variantách provedení.

Angelim Amargoso 21 x 145 mm, drážkované/ hladké 

 

Angelim Amargoso 21 x 145 mm, hladké/ hladké 

https://www.sparovka-hevea.cz/exoticke-dreviny/